Erevoorzitter Raymond Seneca

Na 33 jaar voorzitterschap heeft Raymond Seneca in februari 2023 de voorzittersfakkel doorgegeven aan Maxime Vanden Daele. De betekenis van Raymond voor VAC kan niet onderschat worden. Hij is gedurende decennia de motor geweest van de groei en de bloei van onze club, als voorzitter én als hoofdsponsor via zijn bedrijf Electro 80. Samen met Roger Van Binst heeft hij VAC van een klein en onbekend provincieclubje uitgebouwd tot één van de toonaangevende clubs in België met vaandeldragers zoals Kim Gevaert, Elodie Ouedraogo, Hans Van Alphen en momenteel Noor Vidts.

Raymond wordt in de club op handen gedragen en mag zich voortaan Ere-voorzitter noemen.

Raad van bestuur

Het bestuur van VAC tekent de strategische lijnen uit binnen de club: waar staat de club vandaag, waar willen we in de nabije en verre toekomst staan en wat is daar voor nodig. De leden van het bestuur zorgen er voor dat de club financieel en structureel gezond is, zodat de leden onbezorgd hun sport  kunnen beoefenen. Zij plannen de wedstrijden die VAC organiseert en houden nauw contact met Atletiek Vlaanderen en de andere clubs.

Maxime Vanden Daele

Voorzitter

Frank De Smedt

Ondervoorzitter

Yvette De Schutter

Secretaris

Erik Wyns

Penningmeester

Eva Van Den Bossche

Bestuurder

Dagelijks bestuur

De leden van het dagelijkse bestuur zorgen voor de praktische organisatie van de club: van het organiseren van wedstrijden en allerlei evenementen (mosselfestijn, BBQ, allerlei lezingen), over de aankoop en het verzorgen van het materiaal, het leden- en vrijwilligersbeheer tot de communicatie van club zowel intern als extern (website, sociale media).

Heb je zin om je steentje bij te dragen ter ondersteuning van de club – al is het maar eens per jaar, neem gerust contact op met ons.

 

Alain Staessens

Yvette De Schutter

Kristien Michoel

Erik Wyns

Els Storms

Joris Smis

Technische staf

Robin Ramakers

Sportief coördinator

Logistieke ondersteuning

Michel Spreutels

Verantwoordelijke kantine

Etienne Goovaerts

Materiaalmeester