Lidgeld 2015-2016

Datum: 4-10-2015

Beste (kandidaat)-leden van VAC,

De lidgelden van onze club zijn sedert 5 jaar onveranderd gebleven. Vanaf het nieuwe seizoen 2015-2016 zal het normale lidgeld verhoogd worden tot 125 EUR. Nieuwe leden dienen zoals voorheen rekening te houden met een eenmalige administratieve toeslag van 15 EUR wegens eerste aansluiting. Alle modaliteiten in verband met de nieuwe lidgelden 2015-2016 kan u op onze website vinden onder de rubriek Lid Worden.

We willen onze leden er nu reeds attent op maken dat vanaf volgend jaar (seizoen 2016-2017) een nieuw systeem zal ingevoerd worden waarbij het lidgeld voor de jeugdcategorieen bepaald zal worden in functie van deelname aan een minimum aantal wedstrijden. Voor Benjamins, Pupillen, Miniemen, Cadetten en Scholieren die over het volledige seizoen 2015-2016 aan minimaal 8 wedstrijden (cross, indoor, piste) hebben deelgenomen zal het lidgeld onveranderd blijven (125 EUR). Voor Benjamins, Pupillen, Miniemen, Cadetten en Scholieren die tijdens komend seizoen 2015-2016 niet aan 8 wedstrijden hebben deelgenomen zal het lidgeld voor het seizoen 2016-2017 160 EUR bedragen. Vanaf Junior geldt dit criterium van minimum deelname aan wedstrijden niet en blijft ook voor het seizoen 2016-2017 het lidgeld onveranderd op 125 EUR. Vanaf 1 oktober zullen in de kantine formulieren beschikbaar zijn waarop elke BPM/Cad/Schol zijn deelname aan een wedstrijd kan noteren (met controle en handtekening vanwege de respectieve jeugdcoordinatoren). Op basis van dit formulier zullen dan de lidgelden voor het seizoen 2016-2017 bepaald worden (125 EUR indien 8 of meer wedstrijden, 160 EUR indien minder dan 8 wedstrijden).

Voor vragen hieromtrent kan u steeds terecht in de kantine bij de bestuursleden Yvette, Maxime en Erik of bij Michel (E80 Piste en Cross Criterium).