Lidgeld 2018 - 2019

Datum: 1-9-2018

Er zal een nieuw systeem gebruikt worden voor de lidgelden waarbij het lidgeld afhankelijk wordt van het aantal wedstrijden waaraan het lid in het voorbije seizoen heeft deelgenomen.

Concreet betekent dit dat voor hernieuwing van lidmaatschap van benjamins, pupillen, miniemen, cadetten en scholieren het lidgeld onveranderd blijft (125€) indien zij over het volledige seizoen 2016-2017 aan 8 wedstrijden (cross, indoor, piste) (voor de benjamins is 4 wedstrijden voldoende !) hebben deelgenomen. De verantwoordelijke voor het bijhouden van de wedstrijden per atleet is Michel Spreutels, de lijst van het seizoen 2017-2018 is bij hem beschikbaar voor verificatie.

Voor benjamins die niet deelnamen aan minstens 4 wedstrijden en voor pupillen, miniemen, cadetten en scholieren die niet deelnamen aan minstens 8 wedstrijden tijdens het seizoen 2017-2018, evenals voor nieuw aangesloten atleten uit die leeftijdscategorieën, wordt het lidgeld 160€.

Vanaf junior/senior/master geldt dit criterium van minimum deelname aan wedstrijden niet en blijft het lidgeld onveranderd op 140€ in geval van een eerste aansluiting en 125€ in geval van hernieuwing van het lidmaatschap.

Vanaf 3 leden uit dezelfde familie wordt een familiekorting van 50€ toegepast op de totaalsom van de 3 individuele lidmaatschapsbijdragen (zie tabel en voorbeelden, geen joggers). Vanaf het 4de lid uit een zelfde familie betaal je nog slechts 70€ (eerste aansluiting) of 55€ (in geval van hernieuwing) zie voorwaarden hieronder

Atleten die wensen aan te sluiten vanaf 1 mei van het lopend atletiekseizoen betalen nog slechts 45€. We hopen hiermee sportievelingen aan te trekken uit andere sportclubs (voetbal, basketbal,..) waarvan het seizoen afgelopen is en die ook eens van atletiek willen proeven tijdens de zomer.

Voor onze joggers en voor onze trainers, onze juryleden en onze bestuursleden die een wedstrijdnummer wensen, blijven de tarieven onveranderd (85€ bij eerste aansluiting, 70€ vanaf het 2de jaar).

Wat met GDPR?
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat er sinds 25 mei 2018 een nieuwe wet van kracht is die uw privacy beter moet beschermen. De ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) is een geheel van regels om de gegevens van alle Europese burgers beter te beschermen. Naar aanleiding van de nieuwe GDPR wetgeving dienen wij jullie te informeren dat jullie persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze database. De regels hieromtrent kunnen jullie vinden in onze ‘PRIVACY VERKLARING’ (hier). Leden, die vragen hebben over of problemen hebben met bepaalde aspecten uit deze verklaring, kunnen contact opnemen met het bestuur.

De aanvraag van je borstnummer voor het seizoen 2018-2019 kan hierdoor enkel schriftelijk gebeuren

Extra informatie: Hier